Đầu ghi Camera SPYEYE

Show
 • View as :
dau ghi camera spyeye

Đầu ghi camera DVR SP-2700 4 kênh

2.062.000 
0 Reviews
2.062.000 
 • Cung cấp và lắp đặt đầu ghi analog SP-2700 4 kênh
 • Sản phẩm chính hãng giá rẻ, bảo hành 2 năm.
 • Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc.
 • Có kỹ thuật khảo sát, tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu.
 • Khách hàng mua cùng camera sẽ có giá tốt.
dau ghi camera spyeye

Đầu ghi camera Spyeye SP-7200AHDL-M

2.500.000 
0 Reviews
2.500.000 
 • Cung cấp và lắp đặt đầu ghi SP-7200AHDL-M
 • Sản phẩm chính hãng giá rẻ, bảo hành 2 năm.
 • Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc.
 • Có kỹ thuật khảo sát, tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu.
 • Khách hàng mua cùng camera sẽ có giá tốt.
dau ghi camera spyeye

Đầu ghi camera DVR SP-6300AHDL-B 8 kênh

2.880.000 
0 Reviews
2.880.000 
 • Cung cấp và lắp đặt đầu ghi analog SP-6300AHDL-B 8 kênh
 • Sản phẩm chính hãng giá rẻ, bảo hành 2 năm.
 • Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc.
 • Có kỹ thuật khảo sát, tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu.
 • Khách hàng mua cùng camera sẽ có giá tốt.
dau ghi camera spyeye

Đầu ghi camera SP-6300AHDL-M

3.500.000 
0 Reviews
3.500.000 
 • Cung cấp và lắp đặt đầu ghi SP-6300AHDL-M 8 kênh
 • Sản phẩm chính hãng giá rẻ, bảo hành 2 năm.
 • Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc.
 • Có kỹ thuật khảo sát, tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu.
 • Khách hàng mua cùng camera sẽ có giá tốt.
dau ghi camera spyeye

Đầu ghi camera Spyeye SP-7200AHD.HF

3.630.000 
0 Reviews
3.630.000 
 • Cung cấp và lắp đặt đầu ghi SP-7200AHD.HF
 • Sản phẩm chính hãng giá rẻ, bảo hành 2 năm.
 • Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc.
 • Có kỹ thuật khảo sát, tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu.
 • Khách hàng mua cùng camera sẽ có giá tốt.
dau ghi camera spyeye

Đầu ghi camera analog SP-4500AHDL 16 kênh

5.000.000 
0 Reviews
5.000.000 
 • Cung cấp và lắp đặt đầu ghi analog SP-4500AHDL 16 kênh
 • Sản phẩm chính hãng giá rẻ, bảo hành 2 năm.
 • Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc.
 • Có kỹ thuật khảo sát, tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu.
 • Khách hàng mua cùng camera sẽ có giá tốt.
dau ghi camera spyeye

Đầu ghi camera Spyeye SP-3600AHD.72 8CH

5.686.000 
0 Reviews
5.686.000 
 • Cung cấp và lắp đặt đầu ghi SP-3600AHD.72 8CH
 • Sản phẩm chính hãng giá rẻ, bảo hành 2 năm.
 • Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc.
 • Có kỹ thuật khảo sát, tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu.
 • Khách hàng mua cùng camera sẽ có giá tốt.
dau ghi camera spyeye

Đầu ghi camera SP 4500AHDM.72 16CH

7.200.000 
0 Reviews
7.200.000 
 • Cung cấp và lắp đặt đầu ghi SP 4500AHDM.72 16CH:
 • Sản phẩm chính hãng giá rẻ, bảo hành 2 năm.
 • Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc.
 • Có kỹ thuật khảo sát, tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu.
 • Khách hàng mua cùng camera sẽ có giá tốt.
dau ghi camera spyeye

Đầu ghi camera SP-6300AHD.HF 8 kênh

7.662.000 
0 Reviews
7.662.000 
 • Cung cấp và lắp đặt đầu ghi SP-6300AHD.HF 8 kênh
 • Sản phẩm chính hãng giá rẻ, bảo hành 2 năm.
 • Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc.
 • Có kỹ thuật khảo sát, tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu.
 • Khách hàng mua cùng camera sẽ có giá tốt.
dau ghi camera spyeye

Đầu ghi camera SP-5400AHDHF.2 16 kênh

11.400.000 
0 Reviews
11.400.000 
 • Cung cấp và lắp đặt đầu ghi SP-5400AHD.HF.2 16 kênh
 • Sản phẩm chính hãng giá rẻ, bảo hành 2 năm.
 • Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc.
 • Có kỹ thuật khảo sát, tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu.
 • Khách hàng mua cùng camera sẽ có giá tốt.
dau ghi camera spyeye

Đầu ghi camera 24 kênh PU-9000AHD.2

17.200.000 
0 Reviews
17.200.000 
 • Cung cấp và lắp đặt Đầu ghi camera 24 kênh PU-9000AHD.2:
 • Sản phẩm chính hãng giá rẻ, bảo hành 2 năm.
 • Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc.
 • Có kỹ thuật khảo sát, tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu.
 • Khách hàng mua cùng camera sẽ có giá tốt.
dau ghi camera spyeye

Đầu ghi camera 32 kênh PU-18000AHD.2

17.200.000 
0 Reviews
17.200.000 
 • Cung cấp và lắp đặt Đầu ghi camera 32 kênh PU-18000AHD.2::
 • Sản phẩm chính hãng giá rẻ, bảo hành 2 năm.
 • Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc.
 • Có kỹ thuật khảo sát, tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu.
 • Khách hàng mua cùng camera sẽ có giá tốt.
dau ghi camera spyeye

Đầu ghi camera 32 kênh PU-18000AHD.4

18.400.000 
0 Reviews
18.400.000 
 • Cung cấp và lắp đặt Đầu ghi camera 32 kênh PU-18000AHD.4::
 • Sản phẩm chính hãng giá rẻ, bảo hành 2 năm.
 • Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc.
 • Có kỹ thuật khảo sát, tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu.
 • Khách hàng mua cùng camera sẽ có giá tốt.