Đầu ghi Camera HIKVision

Show
 • View as :
Đầu ghi hình HIKVision DS-7116HQHI-F1/Nđầu ghi HIKVision DS-7116HGHI-F1

HIKVision DS-7104HGHI-F1

1.632.000 
0 Reviews
1.632.000 
 • Liên hệ trực tiếp để có được giá tốt nhất.
 • Siêu thị camera – Hệ thống bán lẻ camera giá tốt
 • Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc
 • Có kỹ thuật khảo sát, tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu
Đầu ghi hình DS-7208HGHI-F1đầu ghi DS-7216HGHI-F1

HIKVision DS-7204HGHI-F1

2.008.000 
0 Reviews
2.008.000 
 • Liên hệ trực tiếp để có được giá tốt nhất.
 • Siêu thị camera – Hệ thống bán lẻ camera giá tốt
 • Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc
 • Có kỹ thuật khảo sát, tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu
Đầu ghi hình HIKVision DS-7116HQHI-F1/NĐầu ghi HIKVision DS-7108HQHI-F1/N

HIKVision DS-7104HQHI-F1/N

2.192.000 
0 Reviews
2.192.000 
 • Liên hệ trực tiếp để có được giá tốt nhất.
 • Siêu thị camera – Hệ thống bán lẻ camera giá tốt
 • Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc
 • Có kỹ thuật khảo sát, tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu
Đầu ghi hình HIKVision DS-7116HQHI-F1/Nđầu ghi HIKVision DS-7116HGHI-F1

HIKVision DS-7108HGHI-F1

2.544.000 
0 Reviews
2.544.000 
 • Liên hệ trực tiếp để có được giá tốt nhất.
 • Siêu thị camera – Hệ thống bán lẻ camera giá tốt
 • Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc
 • Có kỹ thuật khảo sát, tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu
Đầu ghi HIKVision DS-7208HUHI-F2/Sđầu ghi HIKVision DS-7204HQHI-F1/N

HIKVision DS-7204HQHI-F1/N

2.544.000 
0 Reviews
2.544.000 

• Liên hệ trực tiếp 0983 768 883 để được báo giá tốt nhất.
• Siêu thị camera – Hệ thống bán lẻ camera giá tốt
• Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc
• Có kỹ thuật khảo sát, tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu

đầu ghi HIKVision DS-7604NI-E1đầu ghi HIKVision DS-7604NI-E1

HIKVision DS-7604NI-E1

2.824.000 
0 Reviews
2.824.000 
 • Liên hệ trực tiếp để có được giá tốt nhất.
 • Siêu thị camera – Hệ thống bán lẻ camera giá tốt
 • Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc
 • Có kỹ thuật khảo sát, tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu
đầu ghi HIKVision DS-7608NI-E1

HIKVision DS-7608NI-E1

3.008.000 
0 Reviews
3.008.000 
 • Liên hệ trực tiếp để có được giá tốt nhất.
 • Siêu thị camera – Hệ thống bán lẻ camera giá tốt
 • Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc
 • Có kỹ thuật khảo sát, tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu
đầu ghi DS-7216HGHI-F1Đầu ghi hình DS-7208HGHI-F1

HIKVision DS-7208HGHI-F1

3.136.000 
0 Reviews
3.136.000 
 • Liên hệ trực tiếp để có được giá tốt nhất.
 • Siêu thị camera – Hệ thống bán lẻ camera giá tốt
 • Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc
 • Có kỹ thuật khảo sát, tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu
đầu ghi HIKVision DS-7604NI-K1

HIKVision DS-7604NI-K1

3.200.000 
0 Reviews
3.200.000 
 • Liên hệ trực tiếp để có được giá tốt nhất.
 • Siêu thị camera – Hệ thống bán lẻ camera giá tốt
 • Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc
 • Có kỹ thuật khảo sát, tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu
Đầu ghi hình HIKVision DS-7116HQHI-F1/Nđầu ghi HIKVision DS-7116HGHI-F1/N

HIKVision DS-7108HQHI-F1/N

3.512.000 
0 Reviews
3.512.000 
 • Liên hệ trực tiếp để có được giá tốt nhất.
 • Siêu thị camera – Hệ thống bán lẻ camera giá tốt
 • Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc
 • Có kỹ thuật khảo sát, tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu
đầu ghi HIKVision DS-7616NI-E1

HIKVision DS-7616NI-E1

3.576.000 
0 Reviews
3.576.000 
 • Liên hệ trực tiếp để có được giá tốt nhất.
 • Siêu thị camera – Hệ thống bán lẻ camera giá tốt
 • Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc
 • Có kỹ thuật khảo sát, tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu
đầu ghi hình HIKVision DS-7608NI-E2

HIKVision DS-7608NI-E2

3.824.000 
0 Reviews
3.824.000 
 • Liên hệ trực tiếp để có được giá tốt nhất.
 • Siêu thị camera – Hệ thống bán lẻ camera giá tốt
 • Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc
 • Có kỹ thuật khảo sát, tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu
đầu ghi HIKVision DS-7216HUHI-F2/SĐầu ghi HIKVision DS-7208HUHI-F2/S

HIKVision DS-7208HQHI-F1/N

3.888.000 
0 Reviews
3.888.000 

Liên hệ trực tiếp 0983 768 883 để được báo giá tốt nhất.
• Siêu thị camera – Hệ thống bán lẻ camera giá tốt
• Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc
• Có kỹ thuật khảo sát, tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu

đầu ghi HIKVision DS-7216HUHI-F2/SĐầu ghi HIKVision DS-7204HUHI-F1/S

HIKVision DS-7204HUHI-F1/S

3.888.000 
0 Reviews
3.888.000 
 • Liên hệ trực tiếp để có được giá tốt nhất.
 • Siêu thị camera – Hệ thống bán lẻ camera giá tốt
 • Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc
 • Có kỹ thuật khảo sát, tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu
Đầu ghi hình HIKVision DS-7116HQHI-F1/Nđầu ghi HIKVision DS-7116HGHI-F1/N

HIKVision DS-7116HGHI-F1

4.144.000 
0 Reviews
4.144.000 
 • Liên hệ trực tiếp để có được giá tốt nhất.
 • Siêu thị camera – Hệ thống bán lẻ camera giá tốt
 • Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc
 • Có kỹ thuật khảo sát, tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu
đầu ghi HIKVision DS-7604NI-E1/4P

HIKVision DS-7604NI-E1/4P

4.144.000 
0 Reviews
4.144.000 
 • Liên hệ trực tiếp để có được giá tốt nhất.
 • Siêu thị camera – Hệ thống bán lẻ camera giá tốt
 • Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc
 • Có kỹ thuật khảo sát, tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu

HIKVision DS-7616NI-E2

4.264.000 
0 Reviews
4.264.000 
 • Liên hệ trực tiếp để có được giá tốt nhất.
 • Siêu thị camera – Hệ thống bán lẻ camera giá tốt
 • Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc
 • Có kỹ thuật khảo sát, tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu
đầu ghi HIKvision DS-7604NI-K1/4P

HIKvision DS-7604NI-K1/4P

4.520.000 
0 Reviews
4.520.000 
 • Liên hệ trực tiếp để có được giá tốt nhất.
 • Siêu thị camera – Hệ thống bán lẻ camera giá tốt
 • Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc
 • Có kỹ thuật khảo sát, tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu
Đầu ghi hình DS-7208HGHI-F1Đầu ghi hình DS-7208HGHI-F1

HIKVision DS-7216HGHI-F1

4.832.000 
0 Reviews
4.832.000 
 • Liên hệ trực tiếp để có được giá tốt nhất.
 • Siêu thị camera – Hệ thống bán lẻ camera giá tốt
 • Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc
 • Có kỹ thuật khảo sát, tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu
đầu ghi HIKVision DS-7608NI-K2

HIKVision DS-7608NI-K2

5.208.000 
0 Reviews
5.208.000 
 • Liên hệ trực tiếp để có được giá tốt nhất.
 • Siêu thị camera – Hệ thống bán lẻ camera giá tốt
 • Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc
 • Có kỹ thuật khảo sát, tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu
Đầu ghi hình HIKVision DS-7116HQHI-F1/NĐầu ghi hình HIKVision DS-7116HQHI-F1/N

HIKVision DS-7116HQHI-F1/N

5.712.000 
0 Reviews
5.712.000 
 • Liên hệ trực tiếp để được báo giá tốt nhất.
 • Siêu thị camera – Hệ thống bán lẻ camera giá tốt
 • Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc
 • Có kỹ thuật khảo sát, tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu
đầu ghi HIKVision DS-7632NI-K2

HIKVision DS-7632NI-K2

5.832.000 
0 Reviews
5.832.000 
 • Liên hệ trực tiếp để có được giá tốt nhất.
 • Siêu thị camera – Hệ thống bán lẻ camera giá tốt
 • Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc
 • Có kỹ thuật khảo sát, tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu
đầu ghi HIKVision DS-7216HUHI-F2/Sđầu ghi HIKVision DS-7216HUHI-F2/S

HIKVision DS-7208HUHI-F1/S

6.144.000 
0 Reviews
6.144.000 
 • Liên hệ trực tiếp để có được giá tốt nhất.
 • Siêu thị camera – Hệ thống bán lẻ camera giá tốt
 • Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc
 • Có kỹ thuật khảo sát, tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu
HIKVision DS-7608NI-E2/8P

HIKvision DS-7608NI-E2/8P

6.520.000 
0 Reviews
6.520.000 
 • Liên hệ trực tiếp để có được giá tốt nhất.
 • Siêu thị camera – Hệ thống bán lẻ camera giá tốt
 • Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc
 • Có kỹ thuật khảo sát, tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu
Đầu ghi HIKVision DS-7208HUHI-F2/Sđầu ghi HIKVision DS-7216HUHI-F2/S

HIKVision DS-7216HQHI-F1/N

6.584.000 
0 Reviews
6.584.000 
 • Liên hệ trực tiếp để có được giá tốt nhất.
 • Siêu thị camera – Hệ thống bán lẻ camera giá tốt
 • Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc
 • Có kỹ thuật khảo sát, tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu
Đầu ghi HIKVision DS-7208HUHI-F2/SĐầu ghi HIKVision DS-7208HUHI-F2/S

HIKVision DS-7208HUHI-F2/S

6.584.000 
0 Reviews
6.584.000 
 • Liên hệ trực tiếp để có được giá tốt nhất.
 • Siêu thị camera – Hệ thống bán lẻ camera giá tốt
 • Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc
 • Có kỹ thuật khảo sát, tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu
Đầu ghi HIKVision DS-7208HUHI-F2/Sđầu ghi HIKVision DS-7216HUHI-F2/S

HIKVision DS-7216HQHI-F2/N

7.528.000 
0 Reviews
7.528.000 
 • Liên hệ trực tiếp để có được giá tốt nhất.
 • Siêu thị camera – Hệ thống bán lẻ camera giá tốt
 • Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc
 • Có kỹ thuật khảo sát, tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu
đầu ghi HIKVision DS-7604NI-E1/4PHIKVision DS-7608NI-E2/8P

HIKVision DS-7616NI-E2

7.528.000 
0 Reviews
7.528.000 
 • Liên hệ trực tiếp để có được giá tốt nhất.
 • Siêu thị camera – Hệ thống bán lẻ camera giá tốt
 • Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc
 • Có kỹ thuật khảo sát, tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu
đầu ghi HIKVision DS-7608NI-K2 8Pđầu ghi HIKVision DS-7608NI-K2 8P

HIKVision DS-7608NI-K2/8P

7.776.000 
0 Reviews
7.776.000 
 • Liên hệ trực tiếp để có được giá tốt nhất.
 • Siêu thị camera – Hệ thống bán lẻ camera giá tốt
 • Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc
 • Có kỹ thuật khảo sát, tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu
đầu ghi HIKVision DS-7616NI-K2/16P

HIKVision DS-7616NI-K2/16P

10.416.000 
0 Reviews
10.416.000 
 • Liên hệ trực tiếp để có được giá tốt nhất.
 • Siêu thị camera – Hệ thống bán lẻ camera giá tốt
 • Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc
 • Có kỹ thuật khảo sát, tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu
Đầu ghi HIKVision DS-8116HQHI-SHĐầu ghi HIKVision DS-8116HQHI-F8/N

HIKVision DS-7304HQHI-F4/N

11.104.000 
0 Reviews
11.104.000 
 • Liên hệ trực tiếp để có được giá tốt nhất.
 • Siêu thị camera – Hệ thống bán lẻ camera giá tốt
 • Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc
 • Có kỹ thuật khảo sát, tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu
đầu ghi HIKVision DS-7216HUHI-F2/Sđầu ghi HIKVision DS-7216HUHI-F2/S

HIKVision DS-7216HUHI-F2/S

12.480.000 
0 Reviews
12.480.000 
 • Liên hệ trực tiếp để có được giá tốt nhất.
 • Siêu thị camera – Hệ thống bán lẻ camera giá tốt
 • Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc
 • Có kỹ thuật khảo sát, tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu
Đầu ghi HIKVision DS-8116HQHI-SHĐầu ghi HIKVision DS-8116HQHI-SH

HIKVision DS-7308HQHI-F4/N

12.984.000 
0 Reviews
12.984.000 
 • Liên hệ trực tiếp để có được giá tốt nhất.
 • Siêu thị camera – Hệ thống bán lẻ camera giá tốt
 • Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc
 • Có kỹ thuật khảo sát, tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu
Đầu ghi HIKVision DS-8116HQHI-SHĐầu ghi HIKVision DS-8116HQHI-SH

HIKVision DS-7316HQHI-F4/N

15.616.000 
0 Reviews
15.616.000 
 • Liên hệ trực tiếp để có được giá tốt nhất.
 • Siêu thị camera – Hệ thống bán lẻ camera giá tốt
 • Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc
 • Có kỹ thuật khảo sát, tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu
Đầu ghi HIKVision DS-8116HQHI-SHĐầu ghi HIKVision DS-8116HQHI-F8/N

HIKvision DS-7304HQHI-SH

15.616.000 
0 Reviews
15.616.000 
 • Liên hệ trực tiếp để có được giá tốt nhất.
 • Siêu thị camera – Hệ thống bán lẻ camera giá tốt
 • Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc
 • Có kỹ thuật khảo sát, tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu
Đầu ghi HIKVision DS-8116HQHI-SHĐầu ghi HIKVision DS-8116HQHI-SH

HIKVision DS-7304HUHI-F4/N

16.872.000 
0 Reviews
16.872.000 
 • Liên hệ trực tiếp để có được giá tốt nhất.
 • Siêu thị camera – Hệ thống bán lẻ camera giá tốt
 • Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc
 • Có kỹ thuật khảo sát, tư vấn và lắp đặt theo yêu cầu